Services

 • Home

  Zoekt u vastgoedbeleggingen of een vastgoedmanagementorganisatie? We kunnen u helpen in de regio's Amsterdam en in Florida, V.S., waar ons team van deskundigen residentiële en commerciële vastgoedbeleggingen aan- en verkopen en het vastgoedmanagement verzorgen. Of heeft u belangstelling om een woning in het buitenland aan te schaffen of in woningen te investeren? We kunnen u bij de aankoop begeleiden en een team van specialisten inschakelen vanuit ons netwerk. Bel ons op nummer 020-7165673 in Nederland of (305) 709 0548 in de V.S.

  Ik werk voor vastgoedbeleggers met het doel om rendementen te optimaliseren van hun vastgoedobjecten of -portefeuilles. Mijn specialiteit is inkomensgenererend vastgoed, vastgoedbeleggingen die rendementen opleveren. Direct en/of indirecte rendementen. Aankoop, management, waardetoevoeging en -groei, and verkoop van onroerend goed en vastgoedbeleggingen. Alhoewel ik met alle vastgoedcategorieën werk ligt mijn focus bij verhuurde woningen, gemengde vastgoedportefeuilles, vakantiewoningen en tweede huizen, and kleiner commercieel vastgoed. Van een beleggingswaarde van € 0,5 tot € 15 miljoen.

  In het kort:

  • Vastgoedmanagement (Beleggings-, Portfolio en Asset Management) & Vastgoedbeheer
  • Advisering van (buitenlandse) vastgoedbeleggers in de V.S. en in Nederland
  • Vertegenwoordiging van vastgoedbeleggers en -vennootschappen in Nederland
  • Vertegenwoordiging van projectontwikkelaars en makelaars in Nederland

  Vastgoeddiensten voor Nederland en Florida (V.S.) voor vastgoedbeleggingen en woningen. Lid van NAR (Realtor®). Partners en team of specialisten in Nederland en in Florida.

  Vastgoedcategorieën:

  • Inkomengenererend vastgoed / Vastgoedbeleggingen
  • Woningbeleggingen en recreatief vastgoed
  • Panden t.b.v. renovatie en/of herontwikkeling
  • Verhuurd vastgoed
  • Gemengd vastgoed
  • Internationaal vastgoed
 • Welcome

  Are your searching for a home, real estate investment or in need of property management services? We can assist you, also internationally. Our team of experts deal with the purchase and sale and handle your real estate investments and property management. Call us at 020-7165673 in the Netherlands or (305) 709 0548 in the USA.

  I work for investors in order to deliver financial returns on their real estate investments. My specialty is income properties, i.e. real estate investments that produce returns. Direct and/or indirect returns, cash flow and/or price appreciation. Buying, managing, adding value, growing, and selling properties and real estate portfolio’s. Although I work with all property types my focus is on residential rentals, mixed real estate portfolio’s, resort & second homes, and small commercial properties. Ranging from € 0.5 to € 15 million worth of real estate capital.

  In short:

  • Real Estate (Investment, Portfolio, Asset) Management & Property Management
  • Counselling (Foreign) Real Estate Investors in the U.S.A. and the Netherlands
  • Representation of Real Estate Investors and corporations in the Netherlands
  • Representation of Real Estate Project Developers and Master Brokers in the Netherlands

  Real Estate Services for the Netherlands and Florida (USA) for investment property and residential real estate. Member of NAR (Realtor®). Partners and team of specialists in the Netherlands and Florida.

  Activities/services: Real Estate Asset Management & Property Management, Real Estate Advisory & Agency

  Property types:

  • Income / Investment Properties
  • Residential and Leisure real estate
  • Rehab properties
  • Tenanted properties
  • Mixed real estate
  • International Real Estate

Helpfull Links

Contact us

If you have a question about our real estate services, please feel free to contact us!

info[at]noordam.com

Business Hours

Call us at 020-7165673 in the Netherlands or at (305) 709 0548 in the U.S.A.

 • Monday-Friday: 9am to 5pm
 • Saturday & Sunday: closed