Innovation

  • Optimalisatie en digitalisering van de processen van vastgoedmanagement en verhuurmakelaardij heeft onze belangstelling. We houden van en gebruiken innovatieve toepassingen in de vastgoedsector, op dit moment voornamelijk applicaties en ERP systemen. Waaronder Tobias van Aareon Nederland en REMS van Kalshoven Automation van onze Nederlandse partners. We werken op twee platforms: Google Cloud en Microsoft Azure. Ben je een startup met een innovatief idee voor de vastgoedsector? Heb je een kansrijk vastgoedproduct of -concept? Wij zijn geïnteresseerd om te overleggen. Onze belangstelling gaat uit naar technologische toepassingen voor de vastgoedsector, blockchain (blokketen) & procesautomatisering, woonconcepten, gebouwautomatisering, woningautomatisering/domotica & smart homes, zakelijke toepassingen & systemen, data analyse technieken, omzetmanagement & voorspellende marketing, verbindingstechnieken & Internet of Things, samenwerkende bedrijfsmodellen, marktontwrichtende technologieën & modellen en zaken die de vastgoedsector raken waar wij nog onbekend mee zijn. Ondernemen & IT samenwerking, de brug tussen 'techneuten' en 'vastgoedsector'. Laten wij afspreken en de mogelijkheden bespreken.

  • Our current work involved optimization and digitalization of property management processes and rental management. We love and use innovation in the real estate sector, at this moment particularly tools & automated systems. We work on two platforms: Google Cloud and Microsoft Azure. Are you a startup with an innovative real estate business idea? Do you have a real estate business opportunity or concept? We are interested in getting in touch with you. Our interest is in technological developments for the real estate sector, blockchain & process automation, living concepts, smart buildings, home automation & smart homes, business tools & systems, data analytics, revenue management & predictive marketing, connectivity & Internet of Things, collaborative business models, disruptive technologies & models and things we do not know about that affects the real estate business. Business & IT collaboration, the bridge between 'techies' and 'real estate business'. Let's meet and discuss the opportunities.

Helpfull Links

Contact us

If you have a question about our real estate services, please feel free to contact us!

info[at]noordam.com

Business Hours

Call us at 020-7165673 in the Netherlands or at (305) 709 0548 in the U.S.A.

  • Monday-Friday: 9am to 5pm
  • Saturday & Sunday: closed

mod_eprivacy